عسل 100 درصد طبیعی 530 گرمی

50,000 تومان

20% تخفیف

40,000 تومان

عسل یک ماده غذایی است که توسط زنبور عسل تولید می گردد. زنبور عسل شهد گلها را با آنزیم های مختلف ترکیب کرده و عسل را تولید می کند.

عسل ماده ای است پرانرژی که دارای خواص درمانی بسیار زیادی می باشد.

متاسفانه امروزه عسلهای تقلبی و یا عسلهای با کیفیت پایین به طور گسترده ای در بازار به فروش می رسد.

عسل تقلبی عسلی است که در تولید آن زنبور عسل هیچ نقشی نداشته و این ماده عسل نمی باشد بلکه تنها ظاهر آن شبیه عسل می باشد. خوردن این نوع عسل بسیار خطرناک می باشد و تولید کنندگان آن متخلف بوده و در صورت لو رفتن در مراجع غذایی محاکمه می شوند.

عسل با کیفیت پایین در حقیقت عسل واقعی است که کندودار از شهد شکر برای تغذیه زنبور استفاده می کند. یعنی اینکه زنبور از شهد گیاه تغذیه نکرده و از شهد شکر برای تغذیه استفاده می کند. طبیعتا خواص این نوع عسل در بسیار پایین تر از عسلی می باشد که زنبور تنها از شهد گل استفاده کرده باشد.

تشخیص عسل خوب به هیچ عنوان بدون تجهیزات آزمایشگاهی امکان پذیر نبوده و حتی کندوداران  قدیمی نیز از این کار عاجز هستند.

به همین خاطر بقالی آنلاین برای آنکه بتواند به رسالت خود که عرضه محصولات مطمئن به مشتریان خود می باشد عمل کند با تعدادی کندودار منتخب تفاهم نامه ای تهیه کرده و بر مبنای آن کندو داران منتخب عسل خود را عرضه می دارند و بقالی آنلاین تنها بعد از انجام آزمایشات استاندارد نسبت به قبول عسل مبادرت می نماید.

برای آنکه مشتریان عزیز بتوانند از نتایج آزمایش عسل خریداری شده خود مطمئن شوند ما نتیجه آزمایش هر محموله عسل را برروی تراکتی کوچک چاپ کرده و به ظرف عسل مربوطه الصاق می کنیم.

کیفیت عسل ارایه شده توسط بقالی آنلاین توسط بقالی آنلاین گارانتی می گردد.